Projecte d'art
El nostre objectiu ha estat convertir les classe d’Educació Artística en un projecte engrescador, divertit i ambiciós alhora, que connectàs amb les altres àrees, que ajudàs els nostres alumnes a entendre nocions lingüístiques, matemàtiques, científiques... i el que és més important: que mitjançant aquesta feina descobrissin la bellesa que existeix al seu voltant per tal d’apreciar-la i gaudir-la. Enguany hem triat com a tema central l’escriptura, amb totes les seves extensions.

Ha calgut aprendre a observar, analitzar, sintetitzar el material que tenien al seu abast, tant a l’hora de realitzar l’obra plàstica com per elaborar el dossier teòric que l’acompanya. I, sobretot, han après a construir una opinió pròpia.
Jocs de pati
Aquest projectes està coordinat pels mestres d'Educació Física i consisteix en donar alternatives de joc als nins el temps de l'esplai. El pati queda organitzat en diferents zones a les quals se'ls atribueix  un joc i el material necessari. Cada zona està adjudicada a una classe o curs.
Així a més de futbol, els nins i nines ténen la possibilitat de jugar a altres jocs com botar corda, xapes, Pitxu etc.

Convivència
Fa anys que optam per la mediació com a la millor forma de solucionar conflictes. Un grup d'alumnes, formats com a mediadors, s'ofereixen per ajudar als altes a trobar una solució pacífica als problemes que dia a dia planteja la convivència.
Centre Ecoambiental
El nostre centre participa cada any en la convocatoria de centres ecoambientals. L'alumnat du el seu berenar dins una carmanyola i així reduim els residus. Feim triatge de tots els residus i per això disposam d'un punt verd amb contenidors per paper, envasos i matèria orgànica. La cuina també recicla l'oli usat. A més, una brigada de neteja al pati formada pels alumnes dels diferents cursos intenta mantenir net el pati.
Xarxipelag
Les noves tecnologies tenen un lloc a la nostra escola. El projecte Xarxipèlag 2.0 dotà al centre d'ordinadors portàtils per l'alumnat així com pissarres digitals per la 10 de les 15 tutories del centre. A més tenim una sala d'informàtica a disposició de tota la comunitat escolar.