Equip directiu


Director: 
Jaume Llull Sarralde
Cap d’estudis:
Ma Llum Lladó Cortès
Secretària:
Mª Isabel Coca Payeras

Consell Escolar

És l’òrgan de participació dels diferents sectors de la comunitat educativa. Està integrat per l’equip directiu, 5 professors, 1 representant del personal  no docent,  4 pares i mares d’alumnes, un/a representant d’APiMA i un representant de l’Ajuntament.


Equip directiu
Jaume Llull Sarralde
Ma Llum Lladó Cortès
Mª Isabel Coca Payeras
Professorat
Mª Dolors Martínez Fornons
Yolanda Sánchez Bartol
Juan Carlos Capilla Fernández
Irene Fernández Orea
Francesca Llobera Llompart
Personal no docent
Julia González Ruano
Pares i mares
Juan Manuel de la Cruz Carrasco
Elena Trigo Vanrell
Pilar Montero Rodríguez
Taisia Pavlova
Representant d'APIMA (pendent)
Representant de l'Ajuntament
de Palma
Teresa Pousibet


Situació


Mostra un mapa més gran